ระบบรับลงทะเบียน รวมถึงระบบส่งผล และประมวลผลการแข่งขัน ได้รับการอนุเคราะห์จาก บริษัท บีเอเอเค จำกัด