มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน รับลงทะเบียนทางเว็บเท่านั้น ไม่รับการสมัครหน้างาน


ระบบจับเวลาด้วยชิปอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกใช้ในการแข่งขัน โดยใช้เวลาให้สัญญาณปล่อยตัวเป็นหลัก (GUN TIME)

ระบบจับเวลาได้รับการอนุเคราะห์จาก บริษัท บานาน่าซอฟท์แวร์ จำกัด