8 1

วันจะถึง

CMU CHIANG MAI MARATHON

ปิดการลงทะเบียนเนื่องจาก ยอดผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว!!!

 

ผู้สมัครวิ่งทุกท่าน สามารถแก้ไขไซส์เสื้อเองได้

โดยล็อกอินเข้าใช้งานในระบบด้วยอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนวิ่ง

 
(สามารแก้ไขไซส์เสื้อได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร) 
 

 

 

 

8 1 วันจะถึง

CMU CHIANG MAI MARATHON

ปิดการลงทะเบียนเนื่องจาก ยอดผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว!!!

 

ผู้สมัครวิ่งทุกท่าน สามารถแก้ไขไซส์เสื้อเองได้

โดยล็อกอินเข้าใช้งานในระบบด้วยอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนวิ่ง

 
(สามารแก้ไขไซส์เสื้อได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร)