CMU CHIANG MAI MARATHON 2018

คงจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย
ถ้าหากปราศจากแรงสนับสนุนของทุก ๆ คน
ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่าน และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง
หรือมีข้อผิดพลาดประการใด ทีมงานต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณที่ยังรักและสนับสนุนกันอยู่นะครับ

แล้วพบกันใหม่ ที่

CMU CHIANG MAI MARATHON 2019

CMU CHIANG MAI MARATHON 2018

คงจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย
ถ้าหากปราศจากแรงสนับสนุนของทุก ๆ คน
ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่าน และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง
หรือมีข้อผิดพลาดประการใด ทีมงานต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณที่ยังรักและสนับสนุนกันอยู่นะครับ

แล้วพบกันใหม่ ที่

CMU CHIANG MAI MARATHON 2019